Metoda
O BodyMind Gestalt terapii
BodyMind gestalt terapie je klintsky orientovaná psychoterapie, která jako hlavní nástroj využívá prožívání tělesného procesu v přítomném okamžiku. Proč je kladen důraz na tělo a ne na přemýšlení? Faktem je, že pochopit sebe sama a porozumět příčinám vzniku problému na intelektuální úrovni není obtížné. Větší úkol často představují ty stavy a situace, které je těžké ovlivnit silou vůle, např. psychosomatické poruchy nebo programy dané od dětství. Abychom uvedli tělo a mysl do rovnováhy, nepotřebujeme si uměle vštípit nový model chování. Při vytváření neocenitelného a bezpečného prostředí a ponoření se do stavu "tady a teď", dochází k přirozené samoregulaci těla a vědomí. Takovým způsobem se obracíme k moudrosti naší původní podstaty, která již obsahuje silný mechanismus pro udržení života a uzdravení.
PRAKTIKUJÍCÍ GESTALT TERAPEUT, ŘÁDNÝ ČLEN EVROPSKÉ ASOCIACE PRO GESTALT TERAPII (EAGT)
Arye Bursztyn
V minulosti byl Arye profesionální tanečník a choreograf. Vyučuje taneční praktiky v Izraeli, USA, Evropě a Japonsku. V současné době vyučuje kurz "BodyMind Gestalt terapie" na univerzitě v Tel Avivu. V Evropě provádí školící program podle své metody; pořádá pravidelné otevřené skupiny kontaktní improvizace; školení a semináře osobního a profesionálního rozvoje pro tanečníky, herce, art terapeutů, klinických terapeutů a podnikových konsultatnů.
S jakými otázkami se k nám můžete obracet?
Uvádíme zde jen několik témat, se kterými se k nám naši klienti nejčastěji obracejí:
BodyMind gestalt terapie může obejmout širokou škálu oblastí práce. Může se využít pro akutní pomoc v krizových situacích, kdy je hlavním problémem stres. Někdo metodu využívá na prozkoumání většího rozsahu radosti. Pomocí nástrojů BMGT můžete zadávat libovolnou otázku a zkoumat ze širšího pohledu obrázek toho co se děje. Uvádíme zde pouze několik témat, se kterými se k nám nejčastěji obracejí naši klienti:
Regulace funkcí nervového stytému
Stres způsobený psychologickým traumatem, postraumatickou stresovou poruchou, úzkostí, depresí a záchvaty paniky.
Somatické příznaky
Chronické bolesti v těle, poruchy spánku, zažívací potíže, bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, chronická únava, znecitlivění určitých částí těla.
Vztahy
Zlepšení kvality kontaktu se sebou, s lidmi kolem Vás, překonání strachu ze sbližování nebo odloučení, práce s projekcemi, konflikty ve vztazích, sexuální poruchy.
Seberealizace
Hledání sebe a svého poslání, rozvoj důvěry a stability, hledání vnitřní opory a zdroje inspirace, práce se sebekritikou a reakcemi na kritiku druhých.
Možná budete překvapeni minimem informací zpracovávaných při sezení Body Mind Gestalt terapie, jak se dá zkoumat samostatný somatický symptom jako pod pikroskopem, nebo dokonce jedna fráze, která je uvězněna v mysli. A navíc jsou neustále kladeny otázky týkající se tělesných pocitů. Faktem zůstává, že základní principy Body Mind Gestalt terapie jsou plně v souladu s principy neuroplasticity - schopností mozku měnit jeho strukturu. Každý, kdo přijde na sezení, si samozřejmě sám vybere, kolik informací chce sdílet, aby se cítil vyslyšen a přijat se všemi svými potřebami. Pokud však opravdu chceme naučit náš nervový systém něčemu novému, pak je lepší mít trpělivost, abyste se ponořili do těla, soustředili se a prozkoumali jeden detail svého tématu, podobně jako se hudebníci učí hrát skladbu po samostatných taktech a někdy i notách. Na základě našich zkušeností poskytuje tento přístup neuvvěřitelně hluboké hluboké a doslova tělesně hmatatelné výsledky za podmínek bezpečí.

Svitlana Textoris
Co můžeme očekávat od sezení BMGT.
Na začátku schůzky terapeut shromažďuje potřebné informace a pomáhá klientovi formulovat jeho požadavek. Poté může setkání přejít do fáze živého, spontánního experimentu, ve kterém začíná zkoumání. Klient si může vybrat polohu těla, provádět pohyby, fyzicky nebo slovně vajádřit své potřeby. Terapeut poskytuje během experimentu morální podporu, pomáhá soustředit pozornost kladením otázek.Může také pomoci klientovi dokončit tělesný impuls, který vznikl během experimentu.

Terapeut může obecně hrát v terapii poměrně aktivní roli. Může poskytnout zpětnou vazbu o tom, co se děje, sdílet jeho osobní zkušenosti nebo se připojit k procesům klienta. V případě potřeby lze použít dotek za předem stanovených hranic. Někdy je vytváření kontaktu mezi klientem a terapeutem hlavním tématem experimentu. Po sezení může klient dostat domácí cvičení pro hlubší propracování svého požadavku.

BodyMind Gestalt může být také kombinován s dodatečnými zdroji jako je kreativní tvorba, bojová umění, tanec, vodní procedury, fyzické cvičení, improvizace a jakákoliv další užitečná činnost.
Kontakty
Svitlana Textoris
+420 773 694 298 (ČR)
svetlan108@gmail.com
IČ: 09599185
Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3 - Žižkov
Vladimír Textoris
+47 416 26 367 (Norsko)
vladimir.textoris@seznam.cz
Domluvit schůzku
První schůzka zdarma
Místo setkání