O metodě Body Mind Gestalt terapii

Proč je potřeba právě terapeut?
Poměrně často je pomoc psychoterapeuta potřeba v situacích, kdy samotné řešení problémů prostřednictvím racionálního myšlení nedává žádoucí výsledek.

Můžeme se například cítit „uvízlí" v určité nevyřešené situaci, kdy nedochází k uvolnění nahromaděné energie; nebo ve vztazích s ostatními se opakuje příběh stejného „scénáře", který by mohla znehodnotit naše vnitřní zdroje.
Přítomnost chronických onemocnění, bolestí nebo jiných somatických symptomů může také indikovat potlačené instinktivní impulsy a nedokončené procesy.

K nalezení řešení budete možná potřebovat pomoc zvenčí a nejlépe zkušeného průvodce, který umí udržet v průběhu procesu pozornost na úrovni instinktů, emocí a vědomí. Vytváří bezpečný, nehodnotící a soucitný prostor, otevřený kreativitě a sebevyjádření tak, že si klient může najít své autentické odpovědi a způsoby, jak dokončit vlastní procesy.
V čem je přístup Body Mind Gestal specifický?
Body Mind Gestalt terapie není zaměřena na nabízení technik a cvičení, která kdysi pracovala pro někoho v minulosti, ale na vytváření příznivých podmínek, v nichž se tělo a mysl nachází v přítomnosti "tady a teď a dochází k přirozené samoregulace.

Zde se obracíme k moudrosti naší přírody, která usiluje o celistvost a rovnováhu.
Začneme rozvíjet přátelský dialog s našimi instinkty a nevědomými procesy prostřednictvím jazyka tělesných pocitů, podnětů a spontánně se projevujících obrazů.

Díky podpory přítomného terapeuta a jeho vnitřního „pozorovatele" máme šanci si vytvořit ucelenější obraz toho, co se děje a svobodně si vybrat míru intenzity, rychlosti a směru probíhajících experimentů. Povědomí o těle a schopnost šikovně ho využívat pro tento užitek je jedním z hlavních nástrojů pro Body Mind Gestalt terapii.
Co můžete očekávat od Body Mind Gestalt terapeuta:
- upřímnou zvědavost, fyzické a emocionální zapojení terapeuta do procesů klienta;
- udržování tělesného uvědomění, které umožňuje se oběma nacházet v plné míře v přítomném okamžiku a vyhodnotit míru rizika při experimentech;
- absence vzorových postupů a stejných techniky, údajně univerzálních pro všechny;
- terapeut při práci s klientem spoléhá nejen na své znalosti, ale také na schopnost cítit a vcítit se, co se děje v prostoru mezi klientem a terapeutem;
- absence interpretací stavů klienta a diagnóz, které mohou klientovi ublížit nebo navodit pocit úzkého rámce a omezení.
- terapeut neposkytuje rady, jak jednat správně, ale pomáhá klientovi najít vlastní řešení;
- terapeut nestanovuje cíle vyléčit klienta, protože nervová soustavu může podvědomě považovat snahu léčit jako agresi vyzařující zvenčí, která způsobuje vznik odporu;
- terapeut nabízí pouze různé možnosti pro experimentování, ke kterému musí na začátku obdržet úplný souhlas klienta, včetně souhlasné fyzické reakce.
- terapeut zcela souhlasí s tempem, úrovní energie, kterou má klient v současné chvíli, aniž by se ho snažil provokovat k drastickým změnám.
~
Možná Vás překvapí jak malý je objem informací se pracuje v jednom sezení Body Mind Gestalt terapie, ale právě proto v něm lze jako pod mikroskop zkoumat samostatný somatický symptom nebo dokonce jednu frázi, která se nám usídlila v mysli. Navíc jsou neustále kladeny otázky o tělesných pocitech. Faktem je, že základní principy Body Mind jsou úplně v souladu s principy neuroplastiky - schopnosti mozku měnit svou strukturu. Každý, kdo přišel na sezení, si samozřejmě vybere, kolik informací potřebuje ke sdílení, aby se mohl cítit vyslyšen a přijat se všemi vlastními potřebami. Pokud opravdu chceme naučit náš nervový systém něčemu novému, pak je lepší mít trpělivost a ponořit se do těla, soustředit se a pracovat s jedním detailem, stejně jako se muzikant učí hrát skladbu po samostatných taktech a někdy i po jednotlivým notám. Na základě našich zkušeností přináší tento přístup nejen bezpečné podmínky ale i neuvěřitelně hluboké a doslova hmatatelné výsledky.
Kontaktujte nás
+47 416 26 367
+420 774 178 398
vladimir.textoris@seznam.cz
© Body Mind Gestalt, All Right Reserved.
e-mail us: vladimir.textoris@seznam.cz