BodyMind Gestalt terapie
"Je důležité si uvědomit, že jsme celiství: vědomí je vyjádřeno v těle, tělo ztělesňuje vědomí - jsou částí jednoho celku"
Arye Bursztyn
Individální setkání v Praze, Oslu a on-line sezení
O přístupu BodyMind Gestalt terapie
Z pohledu BodyMind Gestalt terapie (bodymind v překladu z angl. - tělo-vědomí, gestalt - v překladu z něm. - celostí figura) považujeme tělo a vědomí za jeden celek, který se neustále mění, interaguje s vnějším prostředím a kreativně se k němu adaptuje. Ve své podstatě "tělesné vědomí" usiluje k celistvosti, sebevyjádření a uzdravení. Někdy však okolnosti brání projevení našeho potenciálu a bez pomoci terapeuta je obtížné vyrovnat se s životními překážkami. Není divu, že díky našemu zrychlenému tempu života, nadměrnému množství informací a nedostatku přirozeného projevu instinktů jsme stále více uvízlí v našich myšlenkách.
BodyMind Gestalt terapie je sada nástrojů, které pomáhají obnovit vnitřní rovnováhu, porozumět a pochopit sebe sama, výrazně zlepšit stav těla a mysli. Tato metoda zejména ukazuje účinnost při práci se somatickými příznaky, problémy s nervovým systémem, které vznikají v důsledku psychického traumatu. Je potřeba vyzdvihnout přístup terapeuta, který vytváří bezpečný a přijímající prostor, ve kterém dochází k přirozenému sebeléčení, bez rizika retraumatizace. Dalším pozitivním aspektem bodymind gestalt terapie je zesílené uvědomění a kvalita kontaktu s samým sebou a také s vnějším světem i s lidmi v okolí.
BODYMIND GESTALT TERAPEUT, INTERAKTIVNÍ KOUČ V OBLASTNI VZTAHŮ, INTIMNITY A SEXUALITY
Svitlana Textoris
10 let praktikuji a používám ve své práci sloučení různých metod na zvýšení uvědomění těla a regulaci nervové soustavy. Hlavními tématy mé osobní a profesionální práce jsou traumata a vztahy. Při bodymind gestalt terapii jsem nejvíce inspirována integritou přístupu, efektivitou a péčí ve vztahu s klientem.

Mluvím: rusky, ukrajinsky, česky a anglicky.
BODYMIND GESTALT TERAPEUT, MASÉR VE ZDRAVOTNICVÍ, MGR. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
Vladimír Textoris
21 let se věnuji meditaci a jiným praktikám osobního růstu v oblasti léčení a vztahů. Z toho 13 let jsem pracoval s tělesností. Moje osobní zkušenost ukázala, že můžete žít v harmonii i při úplném prožívání emocí. Ve své práci sleduji, jak BMGT pomáhá zlepšovat reakci našeho těla na jakékoli situace a řeší vnitřní a vnější konflikty.

Mluvím: česky, rusky a anglicky.
Recenze o naší spolupráci
Kontakty
 • Svitlana Textoris
  +420 773 694 298
  svetlan108@gmail.com
  IČ: 09599185
  Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3 - Žižkov
 • Vladimír Textoris
  +420 774 178 398
  +47 416 26 367
  vladimir.textoris@seznam.cz
  IČ: 17726905
  Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3 - Žižkov
Write to us
Telegram
WhatsApp
Viber
Messenger
Skype
Mail